Bra mat vid diabetes – evidensläget idag

 
Nu har SBU publicerat rapporten SBU Utvärderar: Mat vid diabetes.

Det vetenskapliga underlaget för dagens kostråd vid diabetes har stärkts, och  visar på samband mellan medelhavskost och lägre risk för tidig död.

SBU:s nya utvärdering pekar även på ett par olika behandlingsmetoder som leder till en större viktminskning och bättre hälsa vid typ 2-diabetes.
För medelhavskost, som till stor del liknar de nordiska kostråden, ses samband med lägre risk att dö i förtid vid diabetes av typ 1 och typ 2. En kost med en större andel fibrer (som det finns mycket av i grovt bröd, grönsaker och frukt), baljväxter (ärtor och bönor), nötter och kaffe kan också kopplas till hälsoeffekter, precis som visats i tidigare SBU-rapport från 2010.

   Rapporten har utvärderat hälsoeffekter vid diabetes vid flera specifika typer av kost. SBU har även utvärderat vårdens specifika behandlingsmetoder för viktminskning vid typ

2-diabetes och identifierat några som leder till flera hälsoförbättringar i jämförelse med vanlig kostbehandling:

– Kraftigt minskat energiintag med hjälp av lågenergipulver (VLED) följt av övergång till mat för viktstabilitet.

– Intensiv livsstilsbehandling där lågfettkost kombineras med fysisk aktivitet och minskat energiintag.

SBU:s rapport kommer att utgöra underlag till ett nytt kunskapsstöd från Socialstyrelsen om mat vid diabetes.

Länk till rapporten SBU Utvärderar: Mat vid diabetes

Lämna ett svar