DEBATT – Akutvården fel plats för kostförändringar

Många av dem som vårdas på sjukhus är äldre och multisjuka. I akutskedet har de flesta patienter i varierande grad nedsatt aptit samtidigt som behovet av proteiner, essentiella aminosyror, vissa mineraler och andra näringsämnen är förhöjt. Att i första hand erbjuda vegetarisk kost till dessa patienter är därför direkt kontraindicerat ur såväl nutritionsperspektivet som det medicinska perspektivet.

Läs hela artikeln här och repliken här.

Lämna ett svar