Debatt: Alla måste kunna äta riktigt bra mat

 

DRFs nätverk för jämlik hälsa skriver i ETC om hur det krävs strukturella förändringar på samhällsnivå för att underlätta hälsosamma matvanor hos de mest utsatta.

Författarna uppmanar till:

  • Politiska beslut för att påverka livsmedelssystem på alla nivåer så att de blir socialt, ekonomiskt och miljömässigt hållbara.
  • Stärkande av strategiska, hälsofrämjande, preventiva och behandlande insatser inom kommuner och landsting vad gäller hälsosamma matvanor.

 

Läs hela debattartikeln här!

 

Lämna ett svar