Debatt: Klimatkrisen är största hälsohotet

 

”Klimatförändringar är det största globala hälsohotet under 2000-talet.”

Idag publiceras en debattartikel som DRFs sektion Hållbart ätande skrivit ihop med bland annat läkare, psykologer, fysioterapeuter, farmaceuter och sjuksköterskor i Dagens ETC.

Avslutningsvis sammanfattas tre uppmaningar:

  • Regeringen att tydligt utöka Folkhälsomyndighetens uppdrag till att omfatta det hot mot folkhälsan som klimatkrisen innebär
  • Riksdagen att besluta om ett nionde målområde inom folkhälsopolitiken med fokus på kopplingen mellan klimat och hälsa
  • Folkhälsomyndigheten att leda arbetet med att informera om det hot mot folkhälsan som förändringar i miljö och klimat innebär samt ge rekommendationer för att bemöta detta

 

Läs hela debattartikeln här

 

Lämna ett svar