Debatt: Nationell handlingsplan för bättre matvanor

 
Idag publiceras en debattartikel som DRF tillsammans med 53 andra organisationer ställer sig bakom. Syftet är att få regeringen att ta beslut om en nationell handlingsplan för ökad fysisk aktivitet och bättre matvanor.

I artikeln går det att läsa att handlingsplanen behöver bestå av konkreta åtgärder och förslag. Följande exempel ges:

  • Utred och besluta om hur offentliga styrmedel (subventioner, skatter, upphandlingsregler) kan öka utbudet och tillgången till näringsriktiga livsmedel.
  • Öka incitamenten för hälsosam produktutveckling inom livsmedelsindustrin (till exempel mindre salt och socker, mer fullkorn samt nyckelhålsmärkning).
  • Garantera samhällsplanering och infrastruktur som gynnar fysisk aktivitet (t ex aktiva transportmedel, grönytor och cykelgarage).
  • Öka det hälsofrämjande arbetet i vården (till exempel fysisk aktivitet på recept, hälsosamtal i alla regioner).
  • Rikta insatser för utsatta grupper (som genom ökade medel för specifika målgrupper, ökad fysisk aktivitet i skolan utöver idrotten).

Bakom initiativet finns bland annat Hjärt-lungfonden och Cancerfonden.

Hela debattartikel hittar du här!
 

Lämna ett svar