Debatt: rätten till vård på lika villkor får inte urholkas

 

”Om regeringen beslutar att genomföra dessa förslag riskerar såväl hälsan som livssituationen för personer i redan svårt utsatta lägen att försämras, samtidigt som hälso- och sjukvårdens möjligheter att bedriva en etisk och patientsäker vård kraftigt begränsas.”

DRF är en av 40 organisationer som idag skriver i Dagens Samhälle.  

Läs hela debattartikeln här: Rätten till vård på lika villkor får inte urholkas

 

Lämna ett svar