Debatt: Sverige behöver en modern elevhälsa

Foto: Ulf Huett, Caroline L Jacobsen

”Barn och unga behöver starkare stöd och mer kunskap för ett liv med fysisk aktivitet, hälsosamma matvanor, god sömn och andra faktorer som bidrar till ett liv i hälsa.” 

Idag skriver vi tillsammans med Fysioterapeuterna, Riksföreningen för skolsköterskor, Psykologer i förskola och skola (PSIFOS) och Sveriges skolkuratorers förening i Dagens samhälle. 

Läs hela artikeln och våra förslag på insatser för en mer hälsofrämjande elevhälsa via denna länk

Lämna ett svar