Diagnoskriterier för malnutrition från ESPEN

ESPEN har kommit ut med ett konsensusdokument för definition/diagnoskriterier för malnutrition. Noteras bör att AND har en annan definition för malnutrition där man i begreppet malnutrition inkluderar både över och undernutrition dvs både positiv och negativ energibalans.

Du hittar dokumentet nedan:

Diagnostic criteria for malnutrition An ESPEN Consensus Statement

 

Lämna ett svar