Dietist Josephine: behövs mer kunskap om äldres nutrition

 

Det saknas kunskap om förebyggande insatser för äldres hälsa. Och det behövs en ökad kompetens om nutritionens betydelse hos den personal som finns närmast den äldre.
Hör Josephine Garpsäter, leg. dietist och ordförande i DRFs sektion för Gerontologisk och Geriatrisk Nutrition, medverka i EKOT och kommenterar den nya rapporten från Livsmedelsverket här.

 
 

Lämna ett svar