Dietistbristen uppmärksammad

Under veckan uppmärksammades dietistbristen i två inslag i TV4. För att möta behovet av kompetens kring nutrition och matvanor för barn och unga behövs det fler tjänster för dietister i den nära vården och för att möta behovet av fler tjänster behövs det fler utbildningsplatser.

I ett nyhetsinslag uppmärksammades DRF:s interna kartläggning av dietistbehovet. Susann Ask, ordförande för Dietisternas riksförbund framhöll vikten att kunna erbjuda likvärdig vård oavsett vart i landet man befinner sig och att tidiga insatser och stöd till hela familjen är av stor betydelse för att förebygga övervikt och fetma samt främja hälsosamma matvanor. Dietisten Mahnoush Malek medverkade i nyhetsmorgon där man också pratade om dietistbristen och gav konkreta råd till föräldrar gällande barnfetma.

– Dietisten ska vara självklar i teamet, men i den nära vården saknas det i mycket stor utsträckning dietisttjänster inom barnhälsovård, elevhälsa, barn och ungdomspsykiatrin, barnhabilitering och mödrahälsovård, säger Susann Ask.

– Barnfetma är en kronisk sjukdom, stöd och behandling ska erbjudas likvärdigt andra kroniska sjukdomar hos barn och unga. Stöd och behandling bör erbjudas utifrån barnet, familjens behov och inte utifrån hälso- och sjukvårdens organisatoriska förutsättningar.

För att se inslaget i nyheterna klicka HÄR

För att se inslaget i nyhetsmorgon klicka HÄR.

Lämna ett svar