Dietistens roll vid covid-19

Catarina Hellmers Larsson
NUTRITIONSBEHANDLING INOM INTENSIVVÅRDEN LÄGGER GRUNDEN FÖR ÖVRIG BEHANDLING – DIETISTEN HAR KOLL PÅ DE KOMPLEXA SAMBANDEN
Ida Myrbäck
DIETIST I REHABTEAMET – EN NYCKELKOMPETENS FÖR ÅTERHÄMTNINGEN
  Karin Kauppi
HÄLSOSAMMA MATVANOR STÄRKER IMMUNSYSTEMET OCH MINSKAR RISKEN ATT BLI ALLVARLIGT SJUK 
  Stina Engelheart
KOMMUNDIETIST KAN BIDRA TILL MINSKAD VÅRDTYNGD OCH LÄGRE RISK FÖR KOMPLIKATIONER – MEN FINNS BARA I VAR FEMTE KOMMUN