DRF blir peppare!

DRF ställer sig bakom Generation Peps vision – att alla barn och unga ska ha möjligheten och viljan att leva ett aktivt och hälsosamt liv. Idag kommer bara tre av tio unga upp i den rekommenderade mängden fysisk aktivitet, 60 min per dag, och knappt hälften av alla barn äter grönsaker varje dag. Detta vill vi vara med och förändra! Vi bidrar genom att ingå i Generation Peps nätverk och därigenom samverka för en hållbar nutrition för hälsa genom hela livet.

Tillsammans skapar vi en folkrörelse för barn och ungas hälsa.

Lämna ett svar