DRF instämmer: Riktigt preventivt arbete börjar med våra barn

 

Idag lämnar utredningen En sammanhållen god och nära vård för barn och unga sitt delbetänkande till Lena Hallengren.

I samband med detta publicerar Peter Almgren, barnläkare och särskild utredare, en debattartikel i Dagens Medicin som summerar huvudförslagen i utredningen.

Det handlar om att ta fram ett nationellt hälsovårdsprogram behöver tas fram och implementeras, med fokus på hälsofrämjande och förebyggande arbete. En central del i programmet föreslås vara ett föräldrastöd som ska finnas med under hela uppväxten. Vidare nämns betydelsen av en stärkt primärvård, elevhälsa och ungdomsmottagning.

På nämnda områden och arenor skulle ökad dietistkompetens bidra och göra förändring.

Dietisternas Riksförbund håller med utredningsförslaget: riktigt preventivt arbete börjar med våra barn och DRF ställer sig bakom ett hälsofrämjande nationellt hälsovårdsprogram.

 

Läs hela debattartikel i Dagens Medicin

Lämna ett svar