DRF om levnadsvanor i Dagens Samhälle

 

Paulina Neuding skriver i sin krönika den 28 maj om fetma och cancer och om att vi trots en gedigen vetenskaplig dokumentation inte vågar prata om sambanden. Levnadsvanorna har stor betydelse för risken att drabbas. Matvanorna och hur mycket man rör sig påverkar såväl risken att insjukna, som prognos och behandling vid ett flertal tillstånd och diagnoser – och har en stor potential som positiv hälsoparameter – så varför satsas det inte mer på prevention?

Läs repliken från DRF här!

Lämna ett svar