DRF tar ställning: använd GLIM-kriterierna

 

GLIM står för Global Leadership Initiative on Malnutrition Criteria och bygger på en global överenskommelse.

Från och med maj 2021 rekommenderar DRF att svenska dietister diagnostiserar undernäring för vuxna enligt GLIM-kriterierna. För diagnostisering av undernäring hos barn rekommenderas fortfarande kriterierna i NCPT.

Här hittar du ställningstagandet i sin helhet. 


Videotips!

På vår medlemssida hittar du en video som berättar mer undernäring enligt GLIM och hur dietister kan använda sig av dessa kriterier i praktiken.
 
Har du frågor? Skicka ett mail till informatikochetiskkodex@drf.nu
 

Lämna ett svar