Enkät: dietisters erfarenhet av digitala patientmöten

 

73% av internetanvändarna använder digitala vårdtjänster. Vilken erfarenhet har du som dietist av digitala patientmöten?

Forskningsprojektet Dietist på distans (DiOn) vill undersöka internetbaserad dietistbehandling ur dietistens perspektiv. Vi inbjuder dig därför att delta i denna enkätstudie. År 2016 frågade vi Sveriges dietister om deras erfarenhet av internetbaserad dietistbehandling, då var det få med erfarenhet (15 %). Vi vill nu, i kölvattnet av Covid-19 pandemin, åter fråga Sveriges dietister hur era erfarenheter och förutsättningar för internetbaserad dietistbehandling ser ut.

Forskningsstudien bedrivs av Umeå universitet i ett samarbete mellan institutionerna Kost- och måltidsvetenskap, Omvårdnad och Informatik samt Glesbygdsmedicinskt centrum, Region Västerbotten. Studien kommer att ingå i en doktorsavhandling inom projektet Dietist på distans (DiOn). Resultaten kommer att publiceras som artikel i vetenskaplig tidskrift.

Klicka här för att komma till enkäten (länk). Enkäten tar 5-10 minuter att besvara. Enkäten distribueras via flera kanaler, bland annat Facebook och DRFs nyhetsbrev.

 

Med vänlig hälsning

Sarah Persson, Doktorand Dietist på distans (DiOn)

Petra Rydén, Projektledare Dietist på distans (DiOn)

 


Referens

Rapport: Svenskarna och internet 2020 – digitala vårdtjänster

https://svenskarnaochinternet.se/rapporter/svenskarna-och-internet-2020/digitala-vardtjanster/
 

Lämna ett svar