Utbildningsdag i personcentrerad vård (Uppsala)

Karta Otillgänglig

Datum/Tid
Date(s) - 27/10
Hela dagen


DRF anordnar en utbildningsdag i personcentrerad vård i Uppsala respektive Umeå (med möjlighet till videokonferens i Norrbotten) under hösten 2017.

Dietistens samtal med patienten handlar ofta om att ge patienten underlag och motivation för förändrat beteende gällande matvanor och fysisk aktivitet. Personcentrerad vård kan öka dietistens möjlighet att tillsammans med patienten nå framgång i behandlingen. Förändring av matvanor, hälsosamt ätande och regelbunden fysisk aktivitet är former av egenvård, där patienten sköter delar av uppföljning och behandling själv. Utbildningsdagen består av föreläsningar och workshop om personcentrerad vård och sker i samarbete med Centrum för personcentrerad vård i Göteborg (GPCC). Dagen avslutas med nätverksbyggande för att ytterligare öka förutsättningen för att förhållningssättet implementeras inom yrkeskåren.

Syftet är att öka kunskapen om personcentrerad vård, samt genom workshops påverka dietistens dagliga praktik gällande personcentrerad vård. .

Alla dietister är välkomna!


Kostnad: Gratis för medlemmar i DRF, för dietister som ej är medlemmar är kostnaden 550 kr, inklusive fika, lunch och dokumentation. Priset gäller vid elektronisk faktura via mail, för pappersfaktura tillkommer 50 kr.

Anmälan: Begränsat antal platser! Först till kvarn gäller. Bindande anmälan, plats kan dock överlåtas till annan person.

Till anmälan Uppsala

Mer information kommer!

Välkomna!

Lämna ett svar