Folkhälsa för alla

 

Måndagen den 8 februari lanserade Cancerfonden tillsammans med Hjärt-lungfonden Folkhälsa för alla. Det är ett initiativ som syftar till att få Sverige att upprättar och antar en nationell handlingsplan för ökad fysisk aktivitet och bättre matvanor som ska:

  • Bidra till hälsosamma matvanor för hela befolkningen
  • Bidra till ökad fysisk aktivitet i vardagen och minska stillasittandet
  • Minska ojämlikhet i fysisk aktivitet och hälsosamma matvanor i befolkningen
  • Främja kunskapsutveckling om fysisk aktivitet och bättre matvanor
  • Verka för att organisationer, företag, sjukvård, skola, kommuner/regioner och andra aktörer bidrar till implementeringen

DRFs styrelse välkomnar initiativet och vi har tagit beslut om att som organisation ställa oss bakom. Nu kan du som privatperson också var med och påverka.

För att läsa mer och skriva under – surfa in här!

 

Lämna ett svar