Forskare om remiss till dietist på sjukhus

 

Färsk dietistforskning i den vetenskapliga tidskriften Nutrients!

Studien visar hur dietister till låg grad involveras i behandling av sjukhuspatienter, även för behandlingen av tillstånd där näringsbehovet spelar större roll. Forskarna sammanfattar att detta måste förbättras snarast, samt att det följaktligen kräver att det finns dietister på plats att remittera till.

Ta del av studien som PDF eller via denna länk.

Lämna ett svar