Global Nutrition Report 2020

Den 12:e maj släpptes den senaste “Global Nutrition Report”. I linje med DRF:s arbete lyfter rapporten bland annat nutritionen som ett lågprioriterat område som behöver integreras i hälsosjukvården som en självklar och essentiell del. Vidare framhålls den globala bristen på personal med nutritionskvalifikationer där flera länder helt saknar yrkesverksamma med nutritionsutbildning. Rapporten betonar även utbildningskvaliteten som något essentiellt för att säkerställa ett nutritionsomhändertagande av god kvalitet.

Läs hela rapporten här.

Lämna ett svar