Hur fungerar ett digitalt måltidssystem?

 

Välkommen att lyssna till Tina Munck, chefsdietist och chef för klinisk näringsforskning på Herlev-Gentofte Sjukhus som ska prata om Herlevs härligheter – ett digitalt måltidssystem med patienten i fokus. Här berättar hon om arbetet bakom det digitala menykortet, näringsbarometern som ska vägleda patienterna att välja måltider som möter deras energi- och proteinbehov och planer på framtida forskning kring verktyget.

Öppet för alla men begränsat med platser!

https://us02web.zoom.us/j/89245435590

Lämna ett svar