Hur kan jag använda Global Burden of Disease i mitt arbete?

 

Välkommen att anmäla dig till en föreläsning om matvanor och Global Burden of Disease (GBD) onsdagen den 19 januari kl. 15.00-17.00.

GBD visar bland annat att ohälsosamma matvanor är en riskfaktor som kan leda förlorade frisk år p.g.a. för tidig död eller sjuklighet. Men hur ska staplarna i diagrammet ”GBD compare” tolkas? Varifrån kommer intagsdatan från Sverige? Vilka är IHME som tagit fram verktyget? Och hur kan jag använda det i mitt arbete?

Föreläsningen kommer ge en bakgrund till GBD och berätta om hur verktyget kan användas. Vi får ta del av både styrkor och svagheter och praktiska tillämpning, samt hur statistiken använts av Hjärt-Lungfonden och Livsmedelsverket.

Föreläser gör:

  • Emma Patterson, med dr, nutritionist och dietist på Livsmedelsverket
  • Anette Jansson, dietist och sakkunnig intressepolitik och prevention, Hjärt-Lungfonden

 

Det kommer finnas tid avsatt för frågestund. Och en zoomlänk skickas till dig dagarna före föreläsningen.

Har du några frågor? Skicka i så fall ett mail till utbildning@drf.nu

Anmäla dig via länk: https://forms.gle/fq4DK33mfF34WeDB7

 

Välkommen att anmäla dig!

DRFs projektgrupp

 

Lämna ett svar