Jag är dietist, inte gränspolis

 

Jag är dietist, inte gränspolis. 

Dietisternas Riksförbund och Naturvetarna tar tydlig ställning mot förslaget om anmälningsplikt. Tillsammans med de andra professionsföreningarna står vi upp för rätten till en vård på lika villkor.

Debattartikeln som publicerades i Dagens samhälle i slutet på maj är fortfarande högaktuell.

Lyssna på oss i den samlade vårdyrkeskåren: respektera vår yrkesetik och alla människors rätt till en trygg och säker hälso- och sjukvård.

Lämna ett svar