KALLELSE TILL ÅRSMÖTE 2022

DIETISTERNAS RIKSFÖRBUND BJUDER IN MEDLEMMAR TILL ÅRSMÖTE DEN 24 MARS KL. 15.30 – 17.00

Årsmötet är förbundets högst beslutande organ och är ett viktigt forum för dig som medlem att påverka DRFs arbete och utveckling. Årsmöte kommer att hållas digitalt i anslutning till DRFs kongress.

Den 12 februari är sista dagen att inkomma med motioner och förslag till Årets dietist.
Var och en ansvarar själv för att ha aktuella handlingar till mötet tillgängliga. De kommer att finnas tillhanda på DRFs hemsida fr.o.m den 5 mars.

Anmäl dig senast den 17 mars via denna länk

Motioner, övriga frågor och nomineringar till Årets dietist skickas till dietisternasriksforbund@drf.nu.

Varmt välkommen!

DRFs styrelse


Här hittar du kallelsen till årsmötet 2022 som PDF 

Lämna ett svar