KALLELSE TILL ÅRSMÖTE 2023

 

DIETISTERNAS RIKSFÖRBUND BJUDER IN MEDLEMMAR TILL ÅRSMÖTE DEN 22 MARS KL. 16.30-18.00

Årsmötet är förbundets högst beslutande organ och är ett viktigt forum för dig som medlem att påverka DRFs arbete och utveckling. Årsmöte kommer att hållas digitalt i anslutning till DRFs professionsdag onsdagen den 22 mars.

Den 10 februari är sista dagen att inkomma med motioner och förslag till Årets dietist.

Var och en ansvarar själv för att ha aktuella handlingar till mötet tillgängliga. De kommer att finnas tillhanda på DRFs hemsida fr.o.m den 2 mars.

Anmäl dig senast den 15 mars via länk: https://forms.gle/927yXLYq2BHqxosy7

Motioner, övriga frågor och nomineringar till Årets dietist skickas till dietisternasriksforbund@drf.nu.

Möteslänken skickas till den e-postadress du angivit senast dagen innan årsmötet.

Varmt välkommen

DRFs styrelse


Här hittar du kallelsen till årsmötet 2023 som PDF
 

Lämna ett svar