KALLELSE TILL ÅRSMÖTE 2023

DIETISTERNAS RIKSFÖRBUND BJUDER IN MEDLEMMAR TILL ÅRSMÖTE DEN 22 MARS KL. 16.30-18.00

Årsmötet är förbundets högst beslutande organ och är ett viktigt forum för dig som medlem att påverka DRFs arbete och utveckling. Årsmöte kommer att hållas digitalt i anslutning till DRFs professionsdag onsdagen den 22 mars.

Den 10 februari är sista dagen att inkomma med motioner.

Nomineringar till utmärkelsen Årets dietist behöver inkomma senast 8 mars.

Var och en ansvarar själv för att ha aktuella handlingar till mötet tillgängliga. De kommer att finnas tillhanda på DRFs hemsida fr.o.m den 2 mars.

Anmäl dig till årsmötet senast den 15 mars via denna länk

Motioner, övriga frågor och nomineringar till Årets dietist skickas till dietisternasriksforbund@drf.nu.

Möteslänken skickas till den e-postadress du angivit senast dagen innan årsmötet.

Varmt välkommen

DRFs styrelse


Här hittar du kallelsen till årsmötet 2023 som PDF

Lämna ett svar