Klimatvänligare måltider för äldre

Det råder en stor osäkerhet kring huruvida klimatmålen kan och ska gå hand i hand med maten för de äldre som ligger på våra sjukhus och äldreboenden. Den gröna omställningen berör ju oss alla även de som arbetar med maten för de äldre. Hur ska vi då få maten att bli mer klimatvänlig samtidigt som vi måste tillgodose det ökade protein- och näringsbehovet hos de många äldre som löper risk för undernäring? Är det ens möjligt? I dessa filmer får vi se hur olika kommuner, äldreboende och sjukhus i Danmark har tagit an den stora utmaningen och lyckas med att både nå sina mål samtidigt som de säkerställer att alla äldre får den näring de behöver. 

Webinariet som spelats in och visas här hölls av Sundhetsstyrelsen i Danmark och har textas på svenska. Tryck på inställningar nere till höger och välj svenska. 

 

Filmerna har hämtats hos Sundhedsstyrelsen på följande länk som också godkänt textning till svenska: 
https://www.sst.dk/da/Arrangementer/2022/Webinar_-Naar-aeldres-ernaering-og-groenne-maaltider-skal-gaa-haand-i-haand

 

 

 

Lämna ett svar