Kongress 2018

Dokumentation, filmer och mer material från kongressen hittar du här.


Hållbar nutrition är en förutsättning för jämlik hälsa på individuell, nationell och global nivå. Kompetens kring nutrition och hälsa efterfrågas på allt fler arenor i samhället, inom såväl offentlig som privat sektor.

Varmt välkomna till till Stockholm 12-13 april 2018 och DRF:s kongress HÅLLBAR NUTRITION FÖR HÄLSA – DIETISTENS MERVÄRDE. Programmet belyser olika vinklar kring mat, trender, kommunikation, hållbarhet, digitalisering, e-hälsa och nutritionsekonomi – allt med koppling till matvanor och måltider.

I samband med kongressen passar vi även på att fira DRF:s 40 års-jubileum och vi tar avstamp i nya visioner och mål för framtiden. Årsmötet hålls på torsdagen 12 april, med möjlighet att delta via länk.

Plats: Quality Hotel Friends Råsta Strandväg 1, 169 56 Solna

Datum: 12-13 april 2018

Varmt välkommen till DRF:s kongress 2018!

Till program och anmälan