Kronprinsessan Margarets – symposium för ett 100-årigt minne

Institutionen för kostvetenskap vid Uppsala universitet håller en digital forskningsstafett fredagen den 20 november 2020 kl. 14.00-16.00. Anledningen till detta är att vi vill uppmärksamma den betydelse medel från Stiftelsen Kronprinsessan Margarets Minne har och har haft för utvecklingen av institutionens forskningsverksamhet. Dagens talare har alla under någon tid i sin forskarkarriär varit finansierade av medel från stiftelsen – detta symposium är en möjlighet för institutionen att både visa tacksamhet för erhållna medel och få förmedla den forskning som genererats. Symposiet genomförs digitalt i stafettform, där varje föreläsare presenterar sig själv, håller sitt anförande och sedan lämnar över till nästa enligt programmet nedan – varmt välkomna!

https://uu-se.zoom.us/j/69088653314

Program

Lämna ett svar