Levnadsvanorna spelar roll

“Sammantaget kan detta bidra till en mer jämlik, personcentrerad och hälsofrämjande hälso- och sjukvård som inte bara räddar liv utan även bidrar till att göra befolkningen bättre rustad inför krissituationer.”

– Ordförande Susann Ask, i en debattartikel tillsammans med andra professionsföreningar.

Ta del av hela artikel här!

Lämna ett svar