Mat för äldre – är en stor måltid viktigare än flera små?

På Livsmedelsverkets blogg finns nu ett inlägg som kommenterar dietisten och DRF-medlemmen Stina Engelhearts forskning om nutritionsstatus hos äldre med hemtjänst.

I inlägget beskrivs en av slutsatserna från Stinas avhandling: att det för det dagliga totala energi- och proteinintaget var viktigare med en stor måltid under dygnet jämfört med att äta flera måltider under dagen (exempelvis mellanmål eller kortare nattfasta).

Livsmedelsverket kommenterar hur detta resultat delvis talar emot tidigare forskning som visat betydelsen av just flera mindre måltider för att öka energi- och proteinintaget hos äldre. De framhåller också hur en enskild studie inte kan ändra rekommendationer, eftersom dessa bygger på ett samlat större forskningsunderlag. Vidare skriver Livsmedelsverket att de välkomnar mer forskning på området samt att:

”Antalet måltider och hur de fördelas måste få utgå från en individuell anpassning, det viktigaste är att komma upp i relevanta mängder mat över hela dygnet. Ett större mål särskilt under festliga förhållanden med förrätt, varmrätt och efterrätt är självklart ett bra och trevligt sätt att äta mat, men kan inte stå för hela dygnets intag.”

Vi tog kontakt med Stina och fick följande kommentar:

”Liksom Livsmedelsverket vill jag också lyfta behovet av individuell anpassning när och om dessa personer behöver stöd vid ätandet eller vid måltider.

Vi såg nämligen att bland de här äldre personerna med hemsjukvård äts måltider hos någon person nästan under alla dygnets timmar. Det finns alltså en stor individualitet i måltidsordningen. Det behöver vi vara lyhörda inför. Orkar man äta större måltider så kan det ske vid färre gånger under dygnet, men om man bara orkar äta en liten portion varje gång så krävs ju flera måltider för att täcka hela sitt behov under dygnet.”

 

Sammanfattningsvis kan vi konstatera att kostråd alltid bör anpassas efter den individen. Det gäller oavsett ålder och boendesituation.

Här kan du ta del av Stina Engelhearts avhandling ”Nutritional status in a functional perspective: A study in a cohort of older people in home health care”

Lämna ett svar