Mer än 1 av 4 cancerfall kan förebyggas

För första gången finns svenska siffror: mer än 1 av 4 cancerfall kan förebyggas med hälsosamma levnadsvanor!

Matvanor är den tredje största påverkbara riskfaktorn för cancer i Sverige (efter rökning och sol).

Läs mer på Cancerfondens hemsida och ta del av IHE-rapporten här!

Lämna ett svar