Nationell kraftsamling för undernäring

”Enligt svenska och internationella studier bedöms 30–50 procent inom slutenvård vara i risk för undernäring. Av dessa har 20–25 procent en utvecklad undernäring. Ungefär hälften bedöms vara under 65 år. Inom äldreomsorgen är siffran cirka 60 procent.”

SKR har tillsammans Socialstyrelsen och Livsmedelsverket sammanställt förslag med hälsofrämjande och förebyggande insatser för att minska risken för undernäring. Förhoppningen är att detta ska förenkla arbetet på regional och lokalnivå.

Förslag som ges:

  • Sätta upp mål och kontinuerligt följa upp personers intag av mat inom ordinära och särskilda boende och vid sjukhusvistelse, för att säkerställa att måltider tillgodoser behov av energi och näring
  • Följa upp utbildningsinsatser inom nutrition och inventera kunskapsnivå hos medarbetare inom vård- och omsorg.
  • Följa upp att ordinationer och råd kring mat och måltider från sjukhusvistelsen efterföljs vid hemkomsten.

 


Här hittar du dokumentet som tagits fram: Nationell kraftsamling för att minska risken för undernäring hos vuxna individer.

Mer information om arbetet hittar du på SKRs hemsida

 

Lämna ett svar