Nationella riktlinjer för vård vid obesitas – save the date

 
Under våren publicerade Socialstyrelsen de första Nationella riktlinjer för vård vid obesitas. Vad innebär dessa riktlinjer för oss dietister?

Onsdagen den 16 november kl. 13.00-16.00 bjuder DRF in till en engagerande workshop där vi resonerar utifrån dietistens perspektiv.

Notera datumet I din kalender redan nu. Mer information kommer i september!

Lämna ett svar