NCP i Sverige fyller 10 år!

Under åren mellan 2011 och 2021 har vi samlat mycket information, fått mycket kunskap och gjort stora framsteg i användandet av en standardiserad nutritionsbehandlingsprocess och tillhörande terminologi, detta för att öka samstämmighet i och kvalitetssäkring av nutritionsbehandling. NCPT uppdateras varje år av the Academy of Nutrition and Dietetics i USA och i Sverige översätter vi uppdateringar vartannat år. Det finns mycket information och artiklar om NCP och NCPT på DRFs hemsida. Här finns ett axplock av NCP aktiviteter i Sverige de senaste 10 år:

NCP tidslinje

Lämna ett svar