Nutritionsfakta.se – kunskapsportalen om mat och hälsa!

Nu lanserar SNF Swedish Nutrition Foundation nutritionsfakta.se – kunskapsportalen om mat och hälsa. nutritionsfakta.se har som syfte att bidra till en saklig samhällsdiskussion om mat och hälsa, förbättra förutsättningarna för en god folkhälsa, och underlätta innovationer inom mat-hälsaområdet genom att

  • sammanfatta aktuellt kunskapsläge inom nutritionsområdet,
  • sätta nya rön om mat och hälsa i sitt sammanhang, och
  • erbjuda ett forum för vetenskapligt baserad information och dialog om aktuella nutritionsfrågor.

Nutritionsfakta.se vill skapa en samlande plattform för alla som önskar ta del av och medverka till en konstruktiv diskussion om de komplexa sambanden mellan mat och hälsa, på vetenskaplig grund.

Till Nutritionsfakta!

Lämna ett svar