Ny rapport: Svårt och känsligt – cancerprevention i primärvården

 

Tre av tio cancerfall i Sverige kan förebyggas med hälsosamma levnadsvanor. I det arbetet har primärvården en viktig roll att informera och stötta patienter till att göra hälsosammare val.

I en ny rapport har Cancerfonden, Dietisternas Riksförbund, Riksförbundet HOBS och Regionala cancercentrum därför undersökt primärvårdspersonalens förutsättningar för, kunskap om och inställning till arbetet med cancerprevention och levnadsvanor.

Rapporten visar att:

  • 3 av 4 vill arbeta mer med att förebygga och behandla ohälsosamma levnadsvanor hos sina patienter
  • 6 av 10 tycker att det är känsligt att prata om kopplingen mellan levnadsvanor och cancer
  • 2 av 3 läkare i primärvården uppger att tidsbrist är ett hinder i det cancerpreventiva arbetet

 


Välkommen på lanseringwebbinarium

Nu hälsar vi dig välkommen till ett lanseringswebbinarium där vi tar avstamp i rapporten och tillsammans med en insatt panel blickar framåt. I panelsamtalet deltar:

  • Lars Jerdén – Ordförande för arbetsgruppen som tagit fram det nationella vårdprogrammet vid ohälsosamma levnadsvanor
  • Malin Borg – Distriktsköterska, Region Stockholm
  • Malin Skogström – Specialist i allmänmedicin, Region Skåne
  • Anette Frisk – Folkhälsochef, Region Jönköpings län
  • Jenny Vinglid – Generalsekreterare, HOBS
  • Karin Elinder – Intressepolitisk sakkunnig vård- och forskningsfrågor, Cancerfonden

När: Tisdagen 29 mars kl. 13-14

Var: Digitalt via Zoom

Anmäl dig till webbinariet via denna länk


Rapporten ”Svårt och känsligt – cancerprevention i primärvården”

Här hittar du rapporten: Svårt och känsligt – cancerprevention i primärvården

Varmt välkommen!


Vill du sprida inbjudan vidare?

Du får gärna sprida inbjudan till personer du tror skulle vara intresserade av att delta. Dela anmälningslänken eller skicka vidare denna PDF.

Lämna ett svar