Ny video: bedömning av det fenotypiska kriteriet ”Minskad muskelmassa”

 

DRF:s arbetsgrupp för informatik och etisk kodex har tagit fram en ny video med en fördjupad genomgång över hur dietister kan bedöma det fenotypiska kriteriet ”Minskad muskelmassa” vid diagnostisering av undernäring enligt GLIM-kriterierna. På arbetsgruppens sida finner du även en grundläggande video om att diagnostisera undernäring enligt GLIM.

Video hittar du på denna länk

Lämna ett svar