Pressmeddelande: DRF om cancerprevention

Nyligen presenterades rapporten ”Diet, nutrition, physical activity and cancer: a global perspective” som beskriver senaste forskningen kring kopplingen mellan cancer och matvanor. Med livsstilen kan vi kan förebygga en tredjedel av all cancer, vilket även lyfts i uppmärksamhetsveckan European week against cancer.

Matvanornas betydelse för att förebygga cancer är välkänd bland forskare, och medvetenheten ökar hos hälso- och sjukvårdspersonal. Kunskapsnivån hos allmänheten, politiker och beslutsfattare är däremot generellt låg, och många myter och felaktig information om kost och cancer florerar på internet och i media. Patienter och anhöriga har ofta frågor kring kosten, och det är viktigt att hälso- och sjukvårdspersonal ger råd på vetenskaplig grund.

Läs hela pressemeddelandet här!

Lämna ett svar