Samarbete med En Frisk Generation

 

Dietisternas Riksförbund inleder nu ett samarbete med En Frisk Generation.

I samarbetet kommer DRF att bidra med kunskap och kompetens kring bra och hållbar mat genom hela livet. DRF blir representerade i En Frisk Generation kunskapsråd Mat och kommer även att sprida kunskap genom utbildning och föreläsningar.

Om En Frisk Generation

En Frisk Generation är en ideell organisation vars verksamhet bidrar till att bryta trenden med ojämlik hälsa genom att ge alla familjer möjlighet till en aktiv gemenskap. En gemenskap som inte baseras på specifika färdigheter, pengar eller prestation – tanken är att alla ska kunna vara med. En Frisk Generation erbjuder kostnadsfria hälsofrämjande aktiviteter med fokus på rörelseglädje, bra mat och föräldrastöd genom ett familjeprogram och i öppna aktiviteter i kommuner runt om i Sverige.

Lämna ett svar