SAVE THE DATE- Att ge personcentrerat stöd om matvanor till personer med NPF

Personer med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning (NPF) såsom ADHD och Autism, är en grupp som löper ökad risk att utveckla ohälsosamma matvanor vilket gör att det är extra angeläget att uppmärksamma ohälsosamma matvanor och erbjuda adekvat stöd tidigt.

Onsdagen den 29 november kl. 09:00-12:00 bjuder DRF in till en engagerande workshop för dietister med syftet öka kunskapen om hur du som dietist kan ge personcentrerat stöd om matvanor till personer med NPF. Under dagen kommer du att få information om NPF och vad du som dietist kan göra för att underlätta förändringar av matvanor. 

Spara datumet i din kalender redan nu. Mer information kommer i oktober!

Lämna ett svar