Stärk elevhälsan – utvecklingen går åt fel håll

 

Skolsköterskor och skolläkare uppger att det finns brister i samordningen kring barn och ungas mun- och allmänhälsa samt att övervikt och fetma ökat under den senaste tioårsperioden.

Sveriges Tandläkarförbund, Sveriges läkarförbund och Dietisternas Riksförbund har  publicerat en gemensam rapport som bygger på en enkät som besvarats av skolsköterskor och skolläkare i ungefär hälften av landets kommuner. Resultaten visar att skolsköterskor och skolläkare anser att problem med övervikt och fetma ökat bland elever de senaste tio åren och att det är vanligt att föräldrar är oroliga över barnens matvanor, konsumtion av godis och sötsaker eller brist på motion.

-Övervikt och fetma slår hårdast mot barn och ungdomar i socialt utsatta grupper. Nu behövs krafttag och gemensamma satsningar för en god och jämlik hälsa hos alla barn och ungdomar, säger Susann Ask, ordförande i Dietisternas riksförbund.
-Matvanor är komplext, tidiga insatser och stöd till hela familjen är av stor betydelse för att förebygga övervikt och fetma samt främja hälsosamma matvanor. De samhälleliga förutsättningarna har stor påverkan på familj och individ, där har skolmåltiden en viktigt roll för att utjämna sociala skillnader.

88 procent av skolsköterskorna och skolläkarna vill ha stöd vid frågor om barnens matvanor, konsumtion av godis och sötsaker eller brist på motion. Det stöd som främst efterfrågas är informationsmaterial till föräldrar, 50 procent, samt information om näringsriktig mat, 27 procent. Sveriges Tandläkarförbund, Sveriges läkarförbund och Dietisternas riksförbund kommer under året att ta fram och sprida ett stödjande informationsmaterial.
-Samtal och stöd kring matvanor ska ges utifrån vetenskapligt grundade budskap om livsmedel och hälsa. Här behövs ett samlat grepp, mer samverkan och ökad kunskap. Här har dietisten en nyckelroll, säger Susann Ask.
-Trots problemen med ohälsosamma matvanor, övervikt och fetma, och trots att 88 % av skolsköterskor och skolläkare vill ha stöd vid frågor om barns matvanor saknas dietister helt inom elevhälsan.

Resultaten visar även att skolsköterskor och skolläkare upplever att det finns brister i samordningen kring barnens hälsa. 98 procent uppger att samhällets insatser för barnens hälsa i stor eller i viss utsträckning behöver samordnas bättre. Skolsköterskor och skolläkare uppger att de samverkar minst med primärvården och tandvården.
-Om vi ska kunna vända utvecklingen när det gäller ohälsosamma matvanor, övervikt, fetma och en försämrad munhälsa hos barn och unga behövs en utökad multiprofessionell samverkan över organisationsgränserna och att dietister får förutsättningar att ha en självklar roll i elevhälsans uppdrag
och utveckling, säger Susann Ask.

Länk till rapporten finns på tandläkarförbundet.se
Läs debattartikeln i GP HÄR!
Läs DRF:s debattartikel i Dagens samhälle, om skolmåltidens roll för folkhälsan HÄR!
Läs DRF:s debattartikel i Dagens medicin, om att ökad kunskap om goda matvanor minskar hälsoklyftorna HÄR!

Lämna ett svar