Tillgång till dietist i region och kommun

 

DRF:s styrelse har sammanställt statistik över dietisttjänster i Sveriges regioner och kommuner med syfte att uppmärksamma den varierande tillgången till dietist i Sverige. 

Statistiken har samlats i en Powerpoint-presentation som får delas och visas fritt. Statistiken är hämtad från Kolada, Socialstyrelsen och nätverket för kommundietister.

I anteckningsfältet för respektive bild finns förklaringar som kan användas vid föredrag av presentationen. Förslagsvis kan du använda den för att uppmärksamma och lobba för förändring hos er arbetsgivare och i regioner och kommuner. 

Tillsammans kan vi skapa fler dietisttjänster och komma närmare en hållbar nutrition för alla!

På länken nedan finner du:
Dietisten i siffror – Statistik dietisttjänster i Sveriges regioner och kommuner

Lämna ett svar