VÄLKOMMEN PÅ WORKSHOP- Att ge personcentrerat stöd om matvanor till personer med NPF

 

Varmt välkomna på en engagerande workshop för dietister med med syftet öka kunskapen om hur du som dietist kan ge personcentrerat stöd om matvanor till personer med NPF. Under dagen kommer du att få information om NPF och vad du som dietist kan göra för att underlätta förändringar av matvanor. 

Personer med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning (NPF) såsom ADHD och Autism, är en grupp som löper ökad risk att utveckla ohälsosamma matvanor och ojämlikhet i hälsa vilket gör att det är extra angeläget att uppmärksamma ohälsosamma matvanor och erbjuda adekvat stöd.

Var? Digital workshop på Zoom.

När? Onsdagen den 29 november kl. 09:00-12:00 

Vem? Alla dietister och dietiststudenter är välkomna!

Anmäl dig här: https://forms.gle/u3GbmJSaitys77fH9


Program

 

Lämna ett svar