”Vården behöver göra mer för miljön”

DRF – Dietisternas Riksförbund tar ställning tillsammans med Läkare för MiljönSvensk sjuksköterskeförening och Fysioterapeuterna.

”Genom att utbilda vårdens anställda i hur vi kan involvera hälso- och miljöperspektivet i vårt dagliga arbete kan vi få verklig effekt, då våra kontakter med patienter är omfattande och vårdgivare hör till de yrken som har störst förtroende i samhället.” 

Läs vår debattartikel i Dagens Medicin:
https://www.dagensmedicin.se/…/varden-behover-gora-mer…/ 

Visa mindre

Lämna ett svar