Växtbaserad kost kan skydda mot svår covid-19

 

En enkätstudie där nära 3000 läkare och sjuksköterskor i Frankrike, Tyskland, Italien, Spanien, Storbritannien och USA fått svara visar att de som åt vegetariskt samt mestadels vegetariskt men även fisk hade en minskad risk för att drabbas av svår covid-19.

DRF välkomnar mer forskning på mat, men vill samtidigt förtydliga att det finns vissa utmaningar med att göra dessa studier samt att rapporteringen i media inte alltid nyanserar resultaten tillräckligt.

Det kan verka som att det handlar om orsakssamband (att A leder till B) när det finns många andra faktorer som kan ha påverkat utfallet. När det kommer till enkätestudier är en vanlig utmaning att säkerställa att det som deltagarna rapporterat stämmer överens med verkligheten. Vi människor har bland annat en (delvis omedveten) tendens att försköna vårt matintag när vi ska dela med oss av dem till andra.

Trots dessa utmaningar är det mycket viktigt att vi forsätter forska på matens inverkan på vår hälsa. För det finns ett behov av mer forskning att luta sig mot.

En av de viktigaste slutsatserna från denna studie om covid-19 ovan är att mat från växtriket är bra – på många olika sätt – men vi kan i nuläget inte säga att vi vet att den växtbaserade kosten i sig skyddar mot svår covid-19.

Här sammanfattas studien i en SVT-artikel

Ta del av originalstudien här


Vill du läsa mer om vad som kan vara bra att tänka på vid rapportering om kostforskning i media?

Här kommer ett tips på läsvärd sammanställning av Charlotte Nygren: Forskning om kost och hälsa – att tolka och förstå vetenskapen

 

Lämna ett svar