Vill du bli bättre på att integrera hållbarhet i ditt arbete? Välkommen till en workshop med ICDA

Vill du bli bättre på att integrera hållbarhet i ditt arbete?

 

Välkommen till en workshop med ICDA

ICDAs hållbarhetsverktyg för ett hållbart livsmedelssystem
– Dietister, Kostekonomer, Kostvetare, Studenter

Tisdagen den 20 september kl. 14.00-15.30 via zoom

ICDA International Confederation of Dietetic Associations, har utvecklat en  evidens- och kunskapsbaserad webbplattform med olika metoder och verktyg som stödjer dietister, kostchefer, kostvetare och nutritionister att integrera hållbarhet i sitt arbete. I  vårt arbete med livsmedel, måltider och nutrition i olika delar av det komplexa livsmedelssystemet har våra professioner en unik möjlighet att påverka så systemen bli mer hållbara. Vi kan omsätta vad som måste göras till praktisk handling och göra skillnad. 

Under seminariet kommer Liesel Carlsson och Edith Callaghan från ICDA att presentera hållbarhetsverktyget, innehåll, struktur, hur man navigerar och hur det kan användas för att inkludera hållbarhet i det dagliga arbetet. 

ICDA Sustainability Toolkit – Supporting Sustainability in Nutrition

Inför seminariet, förbered dig genom att göra hållbarhetsverktygets Self-Assessment PD: Sustainability Self-Assessment: A Personalized Toolkit Guide – Sustainability (icdasustainability.org)

Välkomna

Susann Ask

Hållbart ätande DRF 

Jenny Sultan

Fokusgrupp Hållbarhet
Kost och näring

Liesel Carlsson, Edith Callaghan

Sustainability 

ICDA


Från ICDA medverkar

Liesel Carlsson is a dietitian and Associate Professor” in the School of Nutrition and Dietetics at Acadia University, Canada. She co-chaired the Dietitians of Canada Sustainable Food Systems Leadership Team from 2016-2019.  Her research and community work focuses community-level engagement with sustainable food systems and diets, and currently, the strategic role of dietitians in that work. She has been working on the ICDA Food Sustainability Initiative since 2017.

 

 

Dr. Edith Callaghan is a Professor of Business Strategy at the F.C. Manning School of Business at Acadia University, and the Coordinator for the Environment & Sustainability Studies Program at Acadia University. She also holds a post as a guest researcher in the Department of Strategic Sustainable Development in Blekinge Institute of Technology in Sweden. Her research focuses on organizational change for sustainability, with a particular focus on sustainable food systems and leadership for change. Dr. Callaghan graduated from Boston University (2002), School of Management, with a Doctor of Business Administration.  She earned a Master of Arts, with a focus on Urban & Environmental Policy from Tufts University in 1994. She has been working on the ICDA Food Sustainability Initiative since 2017.

 

 

Lämna ett svar