Vill du delta i en forskningsstudie?

 

Hur har fysisk distansering påverkat dig som dietist i behandlingen av patienter?

Covid-19 pandemin har på ett dramatiskt sätt påverkat hälso- och sjukvården i världen. Vi är en internationell forskargrupp som är intresserade av hur du genomfört nutritionsbehandling om du inte varit i samma rum som din patient eller på annat sätt hållit fysisk distansering. Denna internationella enkät vänder sig till dietister inom olika verksamheter som har minst en patientkontakt per vecka. Vi vill gärna att du svarar på enkäten även om du inte har erfarenhet av att genomföra nutritionsbehandling på distans. Genom att svara på enkäten bidrar du med värdefull kunskap om den nutritionsbehandling som genomförs vid situationer när patienten inte kan vara i samma rum som dietisten.

Länk till enkäten: https://nettskjema.no/a/gtnc2swe

Sprid gärna länken till kollegor!

Studien genomförs anonymt vilket innebär att inga data som kan identifiera dig kommer att samlas in. Etikprövningsmyndigheten har granskat forskningsprojektet och har inte några etiska invändningar (diarienummer 2021–02479). Har du några frågor är du välkommen att kontakta: Sandra Einarsson, universitetslektor, institutionen för kost- och måltidsvetenskap, Umeå universitet. Tfn: 090-786 9527, e-post: sandra.einarsson@umu.se (ansvarig forskare för den svenska delen av projektet och medverkande forskare i forskargruppen The Global TeleNutrition Consortium).

Tack för att du tar dig tid!

Sandra Einarsson, på uppdrag av The Global TeleNutrition Consortium

Lämna ett svar