DRF:s STIPENDIER

Nu är det dags att söka DRF:s stipendier. Medel kan sökas för aktiviteter som planeras att
genomföras under 2022/2023.

Ansökan görs på DRF:s stipendienämnds blankett som finns HÄR
/medlemssidor/dokument och skickas till: stipendie@drf.nu

Om ansökan är ofullständig eller kommer in för sent kommer den inte att beaktas. För frågor
kring stipendierna och stipendiehanteringen kontakta DRF;s stipendienämnd på
stipendie@drf.nu

DRF:s STORA MEDLEMSSTIPENDIUM (Två stycken)

DRFs stora medlemsstipendium kan sökas av legitimerad dietist och medlem i DRF för kurs,
kongress, konferens eller studiebesök. Stipendiesumman är 10 000 kronor. Stipendiaten
skall redovisa hur stipendiet har använts till Stipendienämnden och DRF Nyhetsbrev.
Ansökan skickas till stipendienämnden senast den 30 september 2022.

DRF:S LILLA MEDLEMSSTIPENDIUM (Två stycken)

DRF:s stipendium för studiebesök kan sökas av legitimerad dietist och medlem i DRF.
Stipendiaten skall redovisa sin erfarenhet från studiebesöket till Stipendienämnden och DRF
Nyhetsbrev. Stipendiesumman är 5 000 kronor. Ansökan skickas till stipendienämnden
senast den 30 september 2022.

DRF:s RESESTIPENDIUM (två stycken)

DRF:s resestipendium kan sökas av legitimerad dietist och medlem i DRF för kurs,
kongress, konferens, möte eller studiebesök. Stipendiaten ska redovisa sin erfarenhet från
resan till Stipendienämnden och i DRFs nyhetsbrev. Stipendiesumman är 3000 kr. Ansökan
skickas till stipendienämnden senast den 30 september 2022.

DRF:s STUDERANDESTIPENDIUM (Två stycken)

DRF:s studerandestipendium kan sökas av studerandemedlem i DRF för kurslitteratur eller
annat som har anknytning till dietistutbildningen. Studerandemedlemmen skall bedriva aktiva
studier som dietiststuderande och ha genomfört minst 120 hp vid: Göteborgs Universitet
(Avdelningen för invärtesmedicin och klinisk nutrition), Umeå Universitet (Institutionen för
kost- och måltidsvetenskap), Uppsala universitet (Institutionen för kostvetenskap).
Stipendiesumman är 1 500 kronor. Ansökan skickas till stipendienämnden senast den 30
september 2022.

Ansökningsformulär finns på DRFs medlemssidor under Arbetsgrupper och
Stipendienämnden.

VÄLKOMMEN MED DIN ANSÖKAN DRFs stipendienämnd:
Maine Carlsson, Christin Anderhov Eriksson och Stine Störsrud

Lämna ett svar