DRF:s STIPENDIER

Nu är det dags att söka DRF:s stipendier. Medel kan sökas för aktiviteter som planeras att
genomföras under 2024.

Ansökan görs på DRF:s stipendienämnds blankett som finns HÄR
/medlemssidor/dokument och skickas till: stipendie@drf.nu

Om ansökan är ofullständig eller kommer in för sent kommer den inte att beaktas. För frågor
kring stipendierna och stipendiehanteringen kontakta DRF;s stipendienämnd på
stipendie@drf.nu

DRF:s STORA MEDLEMSSTIPENDIUM

DRF:s stora medlemsstipendium kan sökas av legitimerad dietist och medlem i DRF för kurs,
kongress, konferens eller studiebesök. Stipendiesumman är 10 000 kronor. Stipendiaten
skall redovisa hur stipendiet har använts till Stipendienämnden och DRF:s Nyhetsbrev.
Ansökan skickas till stipendienämnden senast den 15 oktober 2023.

DRF:S LILLA MEDLEMSSTIPENDIUM

DRF:s stipendium för studiebesök kan sökas av legitimerad dietist och medlem i DRF för kurs,
kongress, konferens eller studiebesök. Stipendiesumman är 5 000 kronor. Stipendiaten skall redovisa hur stipendiet har använts till Stipendienämnden i DRF:s Nyhetsbrev. Ansökan skickas till stipendienämnden senast den 15 oktober 2023.

DRF:s RESESTIPENDIUM

DRF:s resestipendium kan sökas av legitimerad dietist och medlem i DRF för resa och boende i samband med kurs, kongress, konferens, möte eller studiebesök. Stipendiaten ska redovisa sin erfarenhet från resan till Stipendienämnden och i DRF:s nyhetsbrev. Stipendiesumman är 3000 kr. Ansökan skickas till stipendienämnden senast den 15 oktober 2023.

DRF:s STUDERANDESTIPENDIUM

DRF:s studerandestipendium kan sökas av studerandemedlem i DRF för kurslitteratur eller
annat som har anknytning till dietistutbildningen. Stipendiesumman är 1500 kr. Studerandemedlemmen skall bedriva aktiva studier som dietiststuderande och ha genomfört minst 120 hp, motsvarande två års studier på helfart. Ansökan skickas till stipendienämnden senast den 15 oktober 2023.

Ansökningsformulär finns på DRFs medlemssidor under Arbetsgrupper och
Stipendienämnden.

VÄLKOMMEN MED DIN ANSÖKAN DRFs stipendienämnd:
Christin Anderhov Eriksson, Stine Störsrud och Ylva Orrevall

Lämna ett svar