EFAD Budapest Resolution

 
Varje europeisk medborgare bör ha tillgång till säker och anpassad nutritionsbehandling som tillhandahålls av dietister för att stödja en hälsosammare befolkning där ingen lämnas utanför.

Under EFADs General Meeting skrev DRF tillsammans med Europas dietistföreningar under ”EFAD Budapest Resolution” som lyfter dietistens roll i att stödja mänskliga rättigheter.

Fritt översatt syftar resolutionen till att uppmärksamma att:

  • Varje europeisk medborgare har tillgång till kost- och nutritionsbehandling
  • Dietetik bör integreras som en grundläggande del av all nutritionsbehandling
  • Adekvata resurser fördelas för att säkerställa optimal tillgång till dietist inom varje lands hälso- och sjukvårdssystem
  • Uppmana till att nutritionsbehandling integreras i folkhälsopolitiken, utifrån mänskliga rättigheter, jämlikhet och hälsoekonomiska vinster; att betona vikten av nutritionsbehandling som en integrerad del av policys och interventioner som adresserar kritiska eller kroniska hälsotillstånd
  • Samarbeta med dietister inom och utanför hälso- och sjukvården för att uppnå effektiv, jämlik och hållbara förändringar inom livsmedelssystem och miljö

Ta del av EFAD Budapest Resolution i sin helhet (engelska) 

EFADs General Meeting genomfördes i Budabest 20-21 oktober 2022.

Lämna ett svar