Inlägg i EFAD

EFAD Budapest Resolution

  Varje europeisk medborgare bör ha tillgång till säker och anpassad nutritionsbehandling som tillhandahålls av dietister för att stödja en... Läs mer

Första numret ute!

  Nu finns första numret ute av EFAD:s nya medlemstidning: Kompass Nutrition & Dietetics! Tema: Dietetik och Covid-19 I tidningen... Läs mer